javid

در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد در بین روستائیان سراسر کشور توزیع شد

در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد در بین روستائیان سراسر کشور توزیع شد

دکتر اسماعیل قادری فر معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد در بین روستائیان توزیع شد، گفت: در راستای خدمات رسانی به روستائیان و کشاورزان و همچنین براساس وظایف محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون روستایی در سطح روستاها اقدام به توزیع آرد

Dr. Ghaderifar official site