وابستگی ۷۰ درصدی کشور در صنعت طیور/ زمینه‌های تعامل دانش‌بنیان‌ها با صنعت کشاورزی

وابستگی ۷۰ درصدی کشور در صنعت طیور/ زمینه‌های تعامل دانش‌بنیان‌ها با صنعت کشاورزی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه در بخش صنعت طیور وابستگی ۷۰ درصدی وجود دارد، گفت: این در حالی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی پراکنده در کشور در این حوزه وجود دارد، ولی ارتباطات سیستماتیک با یکدیگر ندارند.
کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه محصولات کشاورزی

کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه محصولات کشاورزی

قادری فر مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص اجرای طرح کشت قراردادی تصریح کرد: یکی از برنامه های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، کشت قراردادی است یعنی با انعقاد قرارداد از پیش تعیین شده به صورت هدفمند به تولید محصولات کشاورزی پرداخته شود. او ادامه

Dr. Ghaderifar official site