خرید خرمای تضمینی در شادگان شتاب گرفت

خرید خرمای تضمینی در شادگان شتاب گرفت

با تاکید ویژه دکترقادری فر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران مبنی بر اضافه شدن انبار در سطح این شهرستان روند خرید تضمینی خرما در شادگان نسبت به روزهای گذشته شتاب بیشتری گرفته است.
Dr. Ghaderifar official site