مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین افتتاح شد

مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین افتتاح شد

در مراسم افتتاح این مرکز دکتر اسماعیل قادری‌فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی ، علیرضا شهیدی، رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و کامبیز مهدی زاده مدیر طرح توسعه فناوری و نوآوری زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی  حضور داشتند. این مرکز در مساحتی بالغ بر ۲۴۰ متر مربع در سازمان زمین شناسی

Dr. Ghaderifar official site