وابستگی ۷۰ درصدی کشور در صنعت طیور/ زمینه‌های تعامل دانش‌بنیان‌ها با صنعت کشاورزی

وابستگی ۷۰ درصدی کشور در صنعت طیور/ زمینه‌های تعامل دانش‌بنیان‌ها با صنعت کشاورزی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه در بخش صنعت طیور وابستگی ۷۰ درصدی وجود دارد، گفت: این در حالی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی پراکنده در کشور در این حوزه وجود دارد، ولی ارتباطات سیستماتیک با یکدیگر ندارند.
Dr. Ghaderifar official site