خام فروشی؛ معضل کاهش سود صادرات محصولات کشاورزی/ ضرورت ایجاد ارزش‌افزوده با صنایع تبدیلی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان

خام فروشی؛ معضل کاهش سود صادرات محصولات کشاورزی/ ضرورت ایجاد ارزش‌افزوده با صنایع تبدیلی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: خام فروشی محصولات کشاورزی عامل سود بسیار پایین در صادرات و توزیع محصولات کشاورزی است که با برنامه‌های مدنظر و استفاده از صنایع تبدیلی دانش‌بنیان و پیشران می‌توانیم خام فروشی و صادرات خام محصولات کشاورزی را به سمت ایجاد محصولات متنوع‌تر و باکیفیت‌تر سوق دهیم.
Dr. Ghaderifar official site