بازدید از نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان حوزه کشاورزی

بازدید از نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان حوزه کشاورزی

به همت مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی از طرح‌های برگزیده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه کشاورزی بازدید کردند.
Dr. Ghaderifar official site