۲۸۰ هکتار زمین جدید به پارک فناوری پردیس اضافه شد

۲۸۰ هکتار زمین جدید به پارک فناوری پردیس اضافه شد

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چند سند همکاری و توافقنامه به امضاء رسید. دکتر اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این نشست گفت: در دهه ۸۰ شمسی افتخار همکاری با وزیر محترم راه و شهرسازی را داشته‌ام

Dr. Ghaderifar official site