نخستین کارخانه نوآوری هنر در پردیس باغ ملی راه اندازی می شود

نخستین کارخانه نوآوری هنر در پردیس باغ ملی راه اندازی می شود

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز (۲۷ اسفند ۱۳۹۹) در دانشگاه هنر حضور یافت و پس از بازدید از پردیس باغ ملی، مقرر شد نخستین کارخانه نوآوری هنر به عنوان مرکز ملی فناوری های نرم و خلاق ایران در این پردیس راه اندازی و تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری

Dr. Ghaderifar official site