ایجاد توان صادراتی در حوزه تجهیزات درمان کرونا

ایجاد توان صادراتی در حوزه تجهیزات درمان کرونا

دکتر اسماعیل قادری فر گفت: پس از شیوع کرونا در ایران و افزایش پاندمی آن از اوایل اسفندماه سال ۹۸ در کشور و به تبع آن در همه کشورها، دنیا درگیر ویروس کرونا شد و علی رغم اقدامات طاقت فرسا و ددمنشانه استکبار جهانی علیه ایران، شاید در روزهای ابتدایی این پاندمی به دلیل عدم

Dr. Ghaderifar official site