برگزاری جلسه بررسی اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۱ استان کشور

برگزاری جلسه بررسی اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۱ استان کشور

به گزارش خبرنگار ایانا، جلسه بررسی اجرای طرح کشاورزی قراردادی در ۱۱ استان کشور، امروز با حضور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سرپرست مجری طرح گندم، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی ۱۱ استان کشور

Dr. Ghaderifar official site