کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه محصولات کشاورزی

کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه محصولات کشاورزی

قادری فر مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص اجرای طرح کشت قراردادی تصریح کرد: یکی از برنامه های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، کشت قراردادی است یعنی با انعقاد قرارداد از پیش تعیین شده به صورت هدفمند به تولید محصولات کشاورزی پرداخته شود. او ادامه

Dr. Ghaderifar official site